Kwaliteitsborging

Offshore productie (uitbesteding van productie naar lagelonenlanden) is ‘hot’. De eerste levering gaat meestal vlot en goed maar op de langere termijn stelt de kwaliteit van de producten de afnemer vaak teleur. Culturele verschillen staan heldere communicatie in de weg en op afstand zijn de werkomstandigheden en het productieproces lastig te monitoren.

Toch weten wij uit ervaring dat duurzame kwalitatief hoogwaardige offshore productie wel degelijk mogelijk is. De aanpak is sterk afhankelijk van de productspecificaties en uw eisen en wensen, daar is geen algemene standaard voor. Om de juiste kwaliteit te borgen zullen wij per project de requirements met u vaststellen, monitoren, waar nodig bijstellen en blijven controleren.

w

Contact

Your Global Trading Company
De Singel 25
9363 KD Marum
M. +31 (0)6 31178747
E. info@yourtradingcompany.nl